GROENLO – De voorzitterswisseling was al aangekondigd en al eerder deden beiden hun verhaal in deze krant, maar nu is het dan echt zover: Raymond Frank nam in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Stichting Grolse Kermis de voorzittershamer letterlijk over van Marcel Oldenkotte die zijn taak elf jaar met passie vervulde.

Oldenkotte bedankte de leden voor het genoten vertrouwen de afgelopen jaren en de fijne samenwerking. “Bedankt allemaal, en Raymond succes. Ik heb het volledige vertrouwen in jou.” Oldenkotte zal deel uit blijven maken van het nieuwe bestuur en zal zich voor diverse commissies in gaan zetten. Raymond Frank bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf aan zin te hebben in de nieuwe uitdaging. “Het mooie aan de Grolse kermis is, is dat het een echt volksfeest is. Ik ben onder de indruk van alle werk dat alle vrijwilligers verrichten. Ook mooi dat er de nodige ideeën zijn over de toekomst van de Grolse Kermis. We gaan niet zomaar alles op kop gooien, maar we blijven door ontwikkelen.”

Evaluatie
Tijdens de ALV werd ook teruggekeken op de kermis 2019. Er heerste grote tevredenheid over het verloop van de kermis. Unaniem was men het erover eens dat het Vogelschieten veel te lang duurde. De vogel ging er pas om 17.36 uur af. “Daar gaan we zeker iets mee doen volgend jaar,” deelde Paul Overkemping van de commissie Volksspelen dezelfde mening. “Het feest in de tent kwam daardoor veel te laat op gang. Dat de vogel er laat afging heeft in ieder geval niets te maken met het feit dat ook de vrouwen dit jaar deel mochten nemen aan het vogelschieten. De enquête over de invulling van het gemengde vogelschieten en vogelgooien gaan we nog uitgebreid bespreken.”

Lichtenvoorde
In de rondvraag was het Ronald Westervoorde die nog even terugkeek op de Bloemenpanelen en de jaarlijkse fietstocht van de SGK, traditiegetrouw op zaterdag voorafgaande aan de Lichtenvoordse kermis. “Namens de Panelencommissie kan ik zeggen dat het met de levering van de bloemen zeer goed verlopen is. Dit hebben we vooral te danken aan Lichtenvoorde. Zij hebben ons fantastisch geholpen. Dat mag best wel gezegd worden. Ook toen we met de fietstocht bij een corsogroep kwamen om te kijken werden we met open armen ontvangen. Erg leuk. Er werden zelfs eieren voor ons gebakken.” De SGK kan nog vrijwilligers gebruiken. Geïnteresseerd? Mail naar secretariaatgrolsekermis@gmail.com.

Categorieën: Algemeen